Trøndelagen kaninavlsforening

Bli medlem


ønsker du å bli medlem eller fornye ditt medlemskap, kontakt en i styret eller betal medlemskontingent til konto 4270.13.59539 og du blir automatisk registrert. 

Vi sender ikke ut betalingsblankett.   

Dette fordi svært mange av våre medlemmer i dag foretar betalinger over internett.  

For de som ikke betaler over Internett kan vanlig nøytral bankgiro benyttes.


Kontingentsatser for Trøndelagen Kaninavlsforening 2018:


Senior 550kr (I fra det året man fyller 18 år.)
Junior 350kr 
Familiemedlem 230kr 
Familiepakke 1200kr 


OBS! Betalingsfristen i år er satt til 25. Januar  (gjelder de som allerede er medlemmer)Familiepakke:  


Dette er et alternativ for familier hvor samlet kontingent (ut fra satser foran) for antall medlemmer overstiger dette beløpet.

Medlemskategoriene har følgende inndeling:


A) Junior (til og med det år en fyller 17 år)
B) Seniormedlem (fra og med det år en fyller 18 år)
C) Familiemedlem = medlem med tilknytning til ovenst?ende 1 eller 2, men seniorfamiliemedlem kan ikke tilknyttes et juniormedlem.
Alle medlemmer har samme rettigheter, men familiemedlemmer får ikke tilsendt NKFs medlemsblad Tidsskrift for Kaninavl.


Obs! Det er viktig at du på giroen angir navn, år/fødselsdato og adresse til den/de det betales medlemskontigent for.


Når du har betalt, send ei melding om det til vår kasserer på E-post , slik at hun får beskjed om at avgift er betalt. Dette gjøres for at du som nytt medlem skal få medlemsnr og bladet TK så raskt som mulig.


Evt.spørsmål sendes til Trøndelagen KAF:  E-post
 

 

 

RASEKANINER

-         en levende hobby

-         eller som binæring. . .

 


Er du interessert i dyr, da er kanskje kaniner noe for deg?
Det er noe som kan gi mange muligheter…

Kaniner kan holdes som binæring med oppdrett for produksjon av kjøtt og ull, - eller kanskje du vil føle det mer spennende å avle fram kaniner i en spesiell rase.   Da kan du konkurrere på utstillinger, eller drive med kaninhopping. Det kan dermed bli en givende og trivelig hobby.   Eller du vil ha en kanin som kosedyr.

Det finnes i dag over 50 godkjente raser av kaniner.
Den minste er Dverghare og veier ca.0,71 - 1,30 kg

Den største er Belgisk kjempe og veier ca.7,01 og høyere.

Er du interessert i håndarbeid er kanskje en ullproduserende Angorakanin noe for deg.

Norges Kaninavlsforbund (NKF) er en sammenslutning av ca. 30 lokale foreninger og lag landet rundt.

Som medlem av NKF, gjennom en lokal forening/lag, får du 10 ganger i året tilsendt vårt medlemsblad: ”Tidsskrift for Kaninavl”.   Gjennom bladet og de forskjellige foreninger får du også informasjon og tips om kaniner, avl og generelt alt om innen kaninhold.

Som medlem av lokallag/forening tilsluttet NKF kan du være med og delta på utstillinger lokalt i din forening eller andre utstillinger som arrangeres rundt om i landet av foreninger/lag som er tilsluttet NKF.   De fleste foreninger arrangerer også konkurranse i kaninhopping.

Du vil oppdage at kaninhold kan gi deg en innholdsrik hobby og fritidsbeskjeftigelse.

Vil du bli medlem, eller vil du vite mer om NKF,

– kontakt den nærmeste lokalforening eller: Norges kaninavlforbund

 

 

Welcome

Recent Photos