Medlemsmøter 2019Medlemsmøter:


Medlemsmøter 

Onsdag 06.02, kl 19.00,  Tema : Lu

Onsdag 03.04, kl 19.00,  

Onsdag 05.06, kl 18.00,  Sommeravslutning med pizza ved

Fratelli Pizzeria & Restaurant, Rossvolltoppen, Børsa.

Påmelding til Robert innen 03.06. på 95893397 eller på epost: [email protected]

Onsdag 28.08. kl 19.00, 

Onsdag 16.10 kl 19.00, 

Onsdag 11.12. kl 19.00, Årsmøte


Medlemsmøter  i klasserommet i stallen på Skjetlein videregående skole


Ønsker kaniner og forskjellige raser som tema på møtene.

Kom gjerne med tips til hva dere vil ha på møtene, kanskje DU har noe spennende å bidra med.

Oppfordring til våre medlemmer!

 

Vi vil gjerne at medlemmer i Trøndelagen KAF skal komme med tilbakemeldinger til oss i styret om hva dere ønsker i foreningen, eller evt ville ha hatt anderledes.

Det er lov å komme med ris og ros også.

Dette er vi avhengige av, hvis vi skal få gjort en god jobb for dere medlemmer der ute.

Send forslag, ris eller ros til: [email protected]

Fornying av medlemskap - kontingent


De nye takstene står under : Bli medlem


Vi håper at alle våre medlemmer også i år finner det interessant å fornye sitt medlemskap snarest mulig. 


Har du spørsmål i forhold til kontingent, medlemskap eller kanin,

vennligst ta kontakt: Trøndelagen mail


Merking av dyr

Som kjent er det nå den enkelte utstillers ansvar å sørge for at registrerte dyr blir merket i høyre øre. For de som ikke selv har tang  eller tilgang til sådan,  kan opplyses at vi har noen merketenger med bokstavsett disponible. 

Hvis du ikke på annen måte har mulighet for merking av dyrene , oppfordrer vi våre medlemmer til å kontakte en av de på denne siden: Merking av dyr.


.

Share on Facebook

Welcome

Recent Photos