Øremerking

Merking av dyrDET ER DEN ENKELTE UTSTILLERS ANSVAR   å sørge for at dyrene blir merket med dette nummeret i høyre øre.

Hvis du ikke på annen måte har mulighet for merking av dyrene , oppfordrer vi våre medlemmer til å kontakte en av disse:

 

Kristin Harmens Berg, Midtre Gauldal - tlf 481 14 973

Welcome

Recent Photos