Styret 2019

 

Leder:  Kristin Berg, Tlf. 48114973  E-post

 

Nestleder og Hjemmesideansvarlig: Robert Gabrielsen, Tlf. 95893397  
                                     

Kasserer: Kine Buøy Antonsen, Tlf. 48286951  E-post       
                                     

Sekretær:       Hanne Kristin Foss        

Styremedlem: Sigrid Satchwill  

 

 

1. Vara: Ellinor Gunnes

2. Vara:


Welcome

Recent Photos